tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A band from Denver, Colorado from the 1990's.
I really dig Phantasmorgasm.
viết bởi T Douglas 04 Tháng mười, 2008