tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Park lane anal tundent rounchy ass twat
People in park lane Ohio that are trashy and think they are tough plat rat
viết bởi thegirlyouwanabe 13 Tháng một, 2013