Top Definition
A word that means the same thing as promise, pinky swear, swear on my life, ect. what you tell someone when you want to assert sincerity regarding a promise.
"Do you promise to meet me at the mall at 2 o'clock, Pledge allegiance ok?" "Ok,ok, I pledge allegiance." (or,) "What happened to you? you said you would not leave me alone at the party, but you did! "Did I pledge allegiance?" "Um, no. But..." "But nothing. Did I pledge allegiance?" "No..," "Alrighty then."
viết bởi Brittany T 23 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×