tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Pregnant Lady I'd Like 2 Fuck
gurl: my mom is expecting a baby.
guy: damn ur mom is a PLILF.
viết bởi SPpride_805 12 Tháng bảy, 2004