Top Definition
People of opposite sex sharing living quarters. A former category that you could be in a US Census.
"There's nothing that I wouldn't do
If you would be my POSSLQ"

-Charles Osgood
viết bởi yanksfan61293 30 Tháng mười một, 2008
People of the opposite sex sharing living quarters.
Mark introduced Karen as his posslq to the party's hosts.
viết bởi T. B. Lade 06 Tháng một, 2004
Persons of the Opposite Sex Sharing Living Quarters
Mom- "So when are you gonna marry that girl and give me some grandchildren"

Son- "Mom, lay off, she's just my P.O.S.S.L.Q." (pronounced "possle-que")
viết bởi dbtSUPER 18 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×