tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Post of the year, on forums
This is my masterpiece. I'm going for POTY.
viết bởi R v G 30 Tháng năm, 2008