tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Another term for Fart (possibly of Southern English origin)
That curry has made me purmp!
viết bởi CCR 20 Tháng sáu, 2007

Words related to PURMP

bottom burp break wind fart let rip trump