tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Armenian Last name meaning leader of men and conqueror of kingdoms
John Paboojian is a descendant of kings
viết bởi wiimanj13 31 Tháng năm, 2010