tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A sexy well hung guy from Colorado
MMMM Pacolicious is sexy
viết bởi Paco_Grande 03 Tháng năm, 2005