tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A huge unsightly camel toe
Did you see the Padank on that ho?
viết bởi Foopenhiemer 05 Tháng mười, 2003