tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Padawei is the plural form of the word padawan the second step to becoming a Jedi.
Master Kenobi is so frickin cool! they even gave him Padawei!
viết bởi Jrfredrick 02 Tháng tám, 2011