tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A fucking awesome last name that anyone would kill to have.
"What's your last name, man?"
"Padayhag."
"Dude, that's a sick ass name!"
viết bởi Coolkid1093882 08 Tháng mười hai, 2012