tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Spamming pictures of Paddy McGuinness on various social networking sites.
"Oi John, I was just Paddying on Facebook!"
viết bởi Djentleman92 29 Tháng mười một, 2012