tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
including paintball related items in the act of sex.
he paintraped me in the ass!!!
viết bởi breedo 04 Tháng tám, 2004