tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n. a korean with the last name Pak and who also happens to be a mac daddy
DAAAYUMMM!! that fine ass korean guy kon, he is a pakdaddy
viết bởi gun aka kon 23 Tháng sáu, 2007