tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Slade
slade is a Pakeha whiteboy
viết bởi ludvlihgbab 29 Tháng mười, 2011