tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Maori slang: White Man. esp of british descent
looky at that pakia, we gonna eat him
viết bởi ragaragaraga 09 Tháng sáu, 2009

Words related to Pakia

caucasian english heritage maori white man