tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
An ass recently waxed and bleached.
Her pale pucker gleamed brightly in the darkness of her bedroom.
viết bởi John A W 11 Tháng chín, 2005