tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A slang term for a nice Asian ass
Chun Lee has an amazing pand-ass!
viết bởi kimaginethis 13 Tháng chín, 2011