tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Romantic, fantasic lover. Loyal friend. Greek god.
Pandeli is an amazing lover.
Pandeli is a loyal friend.
Pandeli the protector.
viết bởi Shorty'LaLa 25 Tháng tư, 2011