tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To display panda-like qualities.
Her excessive black eyeshadow makes her very pandular.

Isn't her slow pace quite pandular?
viết bởi Vesperjade 17 Tháng mười hai, 2010