tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Another word for a pomelo.
I love to eat pantelope whilst playing darts.
viết bởi HCDC 07 Tháng ba, 2012