tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A large bulge in a man's pants. The larger version of a pants cub.
Josh "Moco" Foreman has a very large pants bear.
viết bởi dykemaj 12 Tháng ba, 2009

Words related to Pants Bear

bears cubs foreman moco pants