tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The moment of penetration during intercourse
Baby it feels so good right when "Papa's in the house"
viết bởi monkeysonmypjs 21 Tháng chín, 2011