tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A white boy.
Hey Keisha, this bar is off the hook. Hella paper napkins be up in this motherfucker.
viết bởi simiangang 27 Tháng mười hai, 2009