tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The pimped out crew, the epitomy of desi gangstas, we got all the sweet honeyz under our charm.
viết bởi billio da clown 28 Tháng tư, 2003