tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To make a parody of a song.
Dude, I just thought of the best way to paradize Simon and Garfunkel's "The Boxer"
viết bởi Comedian Jon-O 24 Tháng mười hai, 2009