tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A moral of excellence and moral goodness
He is a true paragon of virtue
viết bởi Ben Lyons 18 Tháng chín, 2003