tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
It's wrong if you call a Parkour practitioner a 'Parkourer'.
A Parkour practitioner is called Traceur. Traceuse for female Parkour practitioner
Some dude : Are you a Parkourer?
Traceur : No i'm not, a Parkour practitioner is called Traceur
viết bởi FatBaldDude 02 Tháng mười một, 2012