Top Definition
A parody is a piece of writing or music that deliberately copies another work in a comic or satirical way.
Buddy - Hey did you check out that one song: "I kissed a squirrel"?

Jim - If it's the parody from "I kissed a Girl" then yes I have.
#katy perry #joke #tomkat #brad pitt #angelina jolie #sex
viết bởi iRaKitteh 30 Tháng một, 2009
Some type of music that makes fun of somebody or something
That parody put the president in his place!!
#caricature #humor #comic #parodies #cracks.
viết bởi yourr mama 30 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×