Top Definition
A parody is a piece of writing or music that deliberately copies another work in a comic or satirical way.
Buddy - Hey did you check out that one song: "I kissed a squirrel"?

Jim - If it's the parody from "I kissed a Girl" then yes I have.
viết bởi iRaKitteh 30 Tháng một, 2009
Some type of music that makes fun of somebody or something
That parody put the president in his place!!
viết bởi yourr mama 30 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×