Top Definition
To be led astray and end up so wrecked that you can't remember what happened the night before.
O man I was soooooooooo parried last night, I woke up with a Swedish rockband in my house!
viết bởi nicbrown47 13 Tháng tám, 2010
past tense form of 'parry' to talk back with witty statements
Kari never parried army officers questions, she merely answered them in defense because the questions were harassing.
viết bởi yourmothersgotleprocy 18 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×