tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
view out of the side of your eyes.
I used my parrifs and caught him sneaking up on me.
viết bởi 1nzane 02 Tháng chín, 2010