tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the constant need to go urinate, the runs
When i drink a lot of water, i get Partida
viết bởi MegaNi13 19 Tháng mười, 2011