tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
It's a cardigan that you can use at parties. It's usually worn by guys.
"Yeah he's rocking the partigan"
Oh man i know he is.
viết bởi Rockinsallybitches 08 Tháng chín, 2010