Top Definition
Unlike dying, which connotes a degree of violence and urgency, passing away is a situation where you slowly leave the world. It can be precipitated by lying on the floor beneath a cubicle desk. Passing away is a way to escape the madness that may occur around you.
-"What are you doing this weekend?"
-"Oh I'm passing away."

"This madness. I need to pass away."

-"Where are Jackie and Jen?"
-"They passed away at -100 o' clock."
#pass #away #die #fo #100
viết bởi simmaranfo 26 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×