tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The most intimate place on the female anatomy
Judith: please sail you longboat into my passion cavern
viết bởi singing allowed 03 Tháng mười hai, 2013