Top Definition
Verb form that is becoming increaslingly uncommon, esp. in the vernacular of white trash.

In the following examples, the ones marked 'correct' illustrate the required use of the past participle for the phrase. The examples marked 'incorrect' illustrate the phrase with use of the simple past tense, which is incorrect in the phrase.
Correct: That car is broken down.
Incorrect: That car is broke down

Correct: That couch is all torn up.
Incorrect: That couch is all tore up.

Correct: I am so hungry because I haven't eaten all day.
Incorrect: I am so hungry because I haven't ate all day.

Correct: Have you gone to the store yet dear?
Incorrect: Have you went to the store yet dear.
viết bởi Wimpster 02 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×