Top Definition
A female who overdoes makeup on her face, commonly slappers or plastics.
Guy 1 : "You seen how much makeup she puts on her face!? She's a proper pasteface!"
viết bởi Dodgeriguez 23 Tháng một, 2009
(V) Getting blown while you take a shit. wiping your ass with everyday household toilet paper. After blowing your load on her face wrap that shit up like paper mache'
cindy insisted on giving me head while I took a shit, so to reward her i gave her the Paste Face.
viết bởi Danny InFmS & T.OToole 08 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×