tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A punch from the peach, or also referred to as a vagina punch, peach punch.
I just peach punched your face.
viết bởi elinie 26 Tháng sáu, 2011