Top Definition
Two nipple piercings (one on each nipple) connected with a chain.
"Well, I already have one nipple piercing, I night as well get another and make a peachrang."

viết bởi Kell&&Linds 06 Tháng chín, 2008
Peachrang:
-noun
1. A word used to describe two nipple piercings (one on each nipple) connected by a chain
"Since I already have one nipple piercing, I might as well just get another and make a peachrang."

"Peachrangs may be super cool, but they are not for swinging on!"
viết bởi linds&&kell 29 Tháng tám, 2008
Peachrang:
-noun

1. The slang term used to describe two nipple rings (one on each nipple) connected by a chain.
"Hey look at that guys nasty peachrang!"

"So, I decided that since I already had one nipple piercing, I might as well get another one and make a peachrang."

"Peachrangs are cool, but don't try to swing on them."
viết bởi Linds&Kell 28 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×