Top Definition
A group of badass kids on peachwood who smoke everyday and chill.they dont give a fuck what you say.They always have eachother's backs. They stay true to who we are.they fuck shit up.
Hey do you see that chick over there with tha snake bites?ya i know her.
ya dude shes in Peachwood Allstarz dude dont fuck with her there badass.

Hey have you heard of the Peachwood Allstarz?
ya dude damm they sound soo chill all they do is smoke and chill everyday and they dont give a fuck but dude dont fuck around with them.
viết bởi Lady Problems 13 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×