Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
your outtie, your peaced, sayonara, deucin it
yo aymen im peacin man!, your peaced, deuce up-A.town
viết bởi Lucky-Grad05 17 Tháng sáu, 2005
25 5