tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
A name that some satanist have for satan that is centuries old.
Satan is the peacock angel.
viết bởi Deep blue 2012 08 Tháng chín, 2010