Top Definition
Adj.-something done purely to get chicks
(like the fact that Peacock's have long beautiful tails purely to get laid).
Confused Freshman (staring at hug course bulletin): What class should I take?

Experienced Senior: Yo man, you should take French-It's such a Peacock's Tail. You'll be boning hot girls in no time.

Confused Freshman: You are wearing such a tight pants-you have a huge moose knuckle.

Experienced Senior: No worries. It is a Peacock's tail.#peacocking #sexual selection #bower bird's bower #bower #fruit fly dancing
viết bởi orangepotiron 23 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×