Top Definition
Adj.-something done purely to get chicks
(like the fact that Peacock's have long beautiful tails purely to get laid).
Confused Freshman (staring at hug course bulletin): What class should I take?

Experienced Senior: Yo man, you should take French-It's such a Peacock's Tail. You'll be boning hot girls in no time.

Confused Freshman: You are wearing such a tight pants-you have a huge moose knuckle.

Experienced Senior: No worries. It is a Peacock's tail.viết bởi orangepotiron 23 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×