tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A word for saying goodbye used by some teens
Peacy!
viết bởi Tha Producer12 01 Tháng sáu, 2009

Words related to Peacy

goodbye peace some word