tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An idiot, a jerk, and a moron.
Jeremy is the biggest 'Peaner' in the world.
viết bởi Shana Salisha 10 Tháng mười một, 2005