tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A dirty sounding word for peanuts.
Girl: I want more peanuts!
Guy: You want more peanits?
Girl: Yes!
Uncle: -zip-
viết bởi Bawk bawk 26 Tháng chín, 2010