Top Definition
1) Someone or something that is so hot, it makes you unable to talk or walk.

Alternate pronunciation: peanut buttuh hot (Northeast).
Oh my god, did you see the new girl in school? She is peanut buttuh hot!!

After I wax my car, I remember how peanut butter hot I thought it was when I bought it
viết bởi DSlim2 12 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×