Top Definition
1) Someone or something that is so hot, it makes you unable to talk or walk.

Alternate pronunciation: peanut buttuh hot (Northeast).
Oh my god, did you see the new girl in school? She is peanut buttuh hot!!

After I wax my car, I remember how peanut butter hot I thought it was when I bought it
#beautiful #gorgeous #hot #smoking #terrific
viết bởi DSlim2 12 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×