tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When a guy puts peanut butter on his dick for a better blowjob.
Guy: You wanna some peanut butter on a stick?
Girl: Only if you buy the peanut butter.
viết bởi the hot loner 19 Tháng tám, 2010