tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
(n) When a man ejaculates into a women's eyes, making them foggy with semen.
"Damn, her pearl eyes are as white as Charlie Sheens nose on a saturday night!"
viết bởi Yackoff 02 Tháng một, 2012